De gemeenschap

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Over Ons

Met het nieuwe humanisme als uitgangspunt, zet vereniging de gemeenschap zich in voor geweldloosheid en solidariteit.
logocomunidad-305x3.gif

Wat is vereniging de gemeenschap?

 

De Gemeenschap voor menselijke ontwikkeling is een sociale en culturele organisatie.

Het centrale voorstel van de Gemeenschap is de gelijktijdige verandering van individuen en hun directe omgeving.

 

Wat is het doel?

 

Het doel is de opbouw van een mens en een wereld die gekarakteriseerd wordt door solidariteit en geweldloosheid. Om onze voorstellen in de praktijk te realiseren, stimuleert de Gemeenschap haar leden in alle gebieden van de leefomgeving actie te ondernemen.

Dit uitgangspunt wordt uitgedrukt op de volgende manieren:

1) door middel van vrijwilligerswerk,

2) door directe communicatie, onderling en naar de omgeving,

3) met geweldloosheid als actie methode en als een innerlijke en uiterlijke houding,

 

Wat is kenmerk? 

Het meest belangrijke kenmerk van de Gemeenschap is dat het gericht is op alle mensen zonder enige discriminatie. De Gemeenschap nodigt jullie uit de voorvechters te worden van je eigen bestemming en van de bestemming van de samenleving als geheel. Om dit te bereiken concentreert de Gemeenschap zich op twee centrale gebieden van interesse;

-         De ontwikkeling van elke soort sociale en culturele activiteit dat past binnen onze doelen,

-         en de vorming van vrijwilligers die de bouwers willen zijn van een nieuwe, solidaire en geweldloze wereld.

 

Wat is de voorgeschiedenis?

 

De Gemeenschap werd opgericht op 23 december 1980 in Argentinië als non-profit, openbare, sociale en culturele organisatie. In 1984 werd zij erkend en geregistreerd als Non Governmental Organisation (NGO), door de Verenigde Naties (UN), die zich toelegt op de ontwikkeling van activiteiten die de menselijke vooruitgang begunstigen.

De Gemeenschap is gebaseerd op concepten die genomen zijn uit de verschillende geschriften van de denker en schrijver Silo.

In Nederland werd de Gemeenschap gelegaliseerd in de jaren 80, maar niet geworteld in de samenleving . Wel werden er vanuit de Gemeenschap vrijwilligersprojecten opgezet in West Afrika.

Op dit moment, in de context van de situatie van ons land in de wereld, denken we dat de Gemeenschap een bijdrage kan leveren aan de versterking van een andere richting in onze samenleving.


DEVELOPMENT MODE