De gemeenschap

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

15 Maart 2008

15 maart was er een vredesteken op de Dam in Amsterdam. Hieronder het verslag.
concept 4

15 maart 2008

de week van de treurige 5e  verjaardag van de oorlog in Irak, vond er een manifestatie plaats op de Dam waarbij alle slachtoffers van oorlog, waar dan ook ter wereld werden herdacht, en waarbij een sterke oproep voor vrede en dialoog tussen culturen werd gelanceerd.

Omdat mensen van bijna alle landen van onze planeet wonen in Amsterdam, heeft elk gewelddadig conflict, elke oorlog, zijn weerslag op de stad.

En, omdat we nou eenmaal wonen in Amsterdam zullen wij, waar we dan ook oorspronkelijk vandaan komen er hier iets aan kunnen en moeten doen. De oproep van de 15e maart werd dan ook ondersteund door de aanwezigheid van mensen van vele nationaliteiten:

Er waren mensen uit Irak, Afghanistan, Palestina, Israël, Marokko, Nederland, Ghana, Suriname, Libanon….. Islamieten, Christenen,Hindoestanen gelovigen, atheïsten en atheïsten….

Een programma waarin sprekers vanuit verschillende gezichtspunten het thema oorlog, vrede, dialoog, de samenleving en haar toekomst naar voren brachten en muziek en dans van jonge vrijwillig optredende artiesten het zelfde thema vanuit hun gezichtspunt lieten zien en horen.

Onder de sprekers bevonden zich Achmed El Mesri,van de vereniging Assadaaka en de Boliviaanse ambassadeur in Nederland.

Na een uur van woord en culturele expressies stelden de deelnemers met een fakkel in de hand zich op in de vorm van het bekende vredesteken. Een beetje dringen, want het teken was gebaseerd op ongeveer 150 deelnemers, terwijl er ongeveer 250 mensen mee wilden doen in dit symbolische gebaar. Na het opstellen en vóór een universele ceremonie van vrede draaiden de deelnemers zich naar buiten, als teken dat de vrede en dialoog naar buiten, naar de mensen zal worden gebracht.

Na het opbreken van het Vredesteken en het inleveren van de fakkels werd er door de band van Mick nog geweldige muziek gemaakt en rond 21 uur werd de manifestatie afgesloten.

De deelnemers gaven na het einde van de ceremonie en het opbreken van het teken blijk van hun waardering voor dit initiatief, dat inmiddels voor de derde keer werd uitgevoerd en van de door deze manifestatie gevoelde verbondenheid met de toekomst van onze stad en de mensen in gebieden van oorlog. Wanneer is de volgende keer? Was een vraag die vaak gesteld werd.

Het komend jaar organiseert de Gemeenschap nog een aantal andere evenementen met het thema geweldloosheid, dialoog en vrede. Wil je daarvan op de hoogte gehouden worden kan je inschrijven in de site:  www.degemeenschap.info Maar in ieder geval wordt het volgende vredesteken georganiseerd rond 21 december, de donkerste dag, waarschijnlijk op het Mercator plein.

Nog erg belangrijk om te noemen: Alle deelnemers en mogelijkmakers van dit geweldige evenement hebben vrijwillig meegewerkt of tegen kostprijs. Dit geeft de burger moed! Door middel van dit verslagje nogmaals hartelijk dank daarvoor. Samen komen we er wel!

Lory Tasma, De Gemeenschap.

  

 


DEVELOPMENT MODE